Αρχική Η εταιρεία Παραγγελία χημικών Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες Επικοινωνία

Βιολογικοί καθαρισμοί

Βιολογικός καθαρισμός Λυμάτων ή αποβλήτων

Για οτιδήποτε αφορά τον Βιολογικό καθαρισμό από έκδοση αδειών (Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, Μ.Π.Ε. ,πολεοδομίας και άδειας λειτουργίας) , προμήθεια-εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού έως την κατασκευή ,την λειτουργία και την συντήρηση του

Η επεξεργασία καθαρισμού των λυμάτων, την οποία εκτελεί ο βιολογικός καθαρισμός, αποβλέπει στην απομάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών τους, ώστε να εξαλειφθούν ή να ελαττωθούν σε αποδεκτό επίπεδο οι δυσμενείς για τον τελικό αποδέκτη (έδαφος, επιφανειακά νερά, κλπ.) συνέπειες.

Για ότι έχει σχέση με Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού οικισμών, ξενοδοχείων ,camping, Βιομηχανιών, μεμονωμένων κατοικιών με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού ή με compact συστήματα.

Οι βιολογικοί καθαρισμοί, με τους οποίους ασχολείται η Water Pool αφορούν κυρίως στην επεξεργασία αστικών λυμάτων (ξενοδοχεία, οικισμοί, κλπ.). Εφαρμόζει το σύστημα παρατεταμένου αερισμού, το οποίο έχει τυποποιήσει όσον αφορά τις διαστάσεις των δεξαμενών ανάλογα με την δυναμικότητα της μονάδας.

Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων ή αποβλήτων είναι ένα εξελιγμένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, μελετημένο και σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός καθαρισμού των αστικών (οικιακών) λυμάτων. Το σύστημα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στις Η.Π.Α.

Οι παράμετροι σχεδιασμού είναι σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα. Οι παροχές λυμάτων και το οργανικό φορτίο (BOD5) που υπολογίζουμε είναι σύμφωνα με διεθνή στάνταρντ. Η καλή λειτουργία της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού, εξαρτάται από τους παραμέτρους σχεδιασμού που λαμβάνονται. Γιατί λάθος δεδομένα οδηγούν σε λάθος εγκατάσταση και έτσι δημιουργούνται τα γνωστά προβλήματα των βιολογικών, (οσμές, ακάθαρτο νερό κ.α.).

Άλλος τρόπος επεξεργασίας των λυμάτων είναι με την μέθοδο Bιοαντιδραστήρων μεμβρανών που είναι γνωστή με τον όρο MBR ήτοι Membrane Bio-Reactor. Η μέθοδος βασίζεται στον διαχωρισμό Στερεών - Υγρών της ενεργούς ιλύος με φίλτρανση.

Η τεχνολογία M.B.R. αποτελεί ουσιαστικά μέθοδο ενεργού ιλύος με πολύ έντονο χαρακτήρα βιοδιάσπασης της οργανικής ύλης σε συνδυασμό με διύλιση σε αντικατάσταση των δεξαμενών τελικής καθίζησης. Οι μεμβράνες είναι τύπου πάνελ του οίκου KUBOTA που είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή τέτοιων μεμβρανών και με τις περισσότερες εφαρμογές παγκοσμίως.

Για μικρούς οικισμούς ή κατοικίες διαθέτουμε compact συστήματα τα οποία δεν απαιτούν κατασκευές από μπετόν και είναι εύκολα στην χρήση και με άριστα αποτελέσματα.

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το καθαρό πλέον νερό του βιολογικού ποτίζοντας (υπόγεια συνήθως) δέντρα κ.α., επιτυγχάνοντας εκτός από οικονομία νερού την αισθητική βελτίωση του χώρου και την εξάλειψη των οσμών.

Ο Βιολογικός καθαρισμός πρέπει να δίνει το αποτέλεσμα για το οποίο κατασκευάζεται.

Γι ΄αυτό η εταιρεία μας εγγυάται για την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της μονάδας σας τέλεια αποτελέσματα ,τα οποία είναι συνέπεια και αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας και της επιστημονικής και κατασκευαστικής μας εξειδίκευσης.

Για την Εγκατάσταση του Βιολογικό καθαρισμού του ξενοδοχείου ή του camping κλπ. πείτε μας τον ισοδύναμο πληθυσμό της μονάδας σας και την Έγκριση της Μ.Π.Ε. (αν υπάρχει) και θα σας στείλουμε την προσφορά σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία σας