Αρχική Η εταιρεία Παραγγελία χημικών Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες Επικοινωνία

CONTACT US

Thank you for your time…
You can contact us in the following address:

Granikou 39 str. - 56532 – Polixni - Thessaloniki
Tel.: 2310 629991-632906   Fax: 2310623656
Mob.:6977711699